КАРИЕРИ

Философията на АГРАНА за Човешките ресурси

Като австрийски преработвател на селскостопански продукти с 54 обекта в 25 държави на пет континента АГРАНА се стреми да осигури своя персонал от 8 700 служителя с интересна работа, мотивираща работна среда и справедливо възнаграждение въз основа на постигнатите резултати.

Съдействието и взаимното уважение са от централно значение за работния и управленски стил на групата. По тази причина нашите служители са изключително отговорни и ден след ден вземат решения, които са важни за бъдещия успех  и развитие на компанията. Отвореното общуване и потокът на информация на всички нива на групата са определящият стандарт. Ние подкрепяме и насърчаваме нашите служители с подходящи мерки за развитие за благоприятстване на тяхната кариера.

Взаимодействието, както и зачитането и разбирането на корпоративната култура, характеризирана от разнообразни култури, са ключови аспекти за осигуряване на удовлетворение от работата в различните точки по света.