История

2007В началото на 2007 година AGRANA стъпи на българския пазар, създавайки АГРАНА България АД - съвместно акционерно дружество между АГРАНА Виена и Захарни Заводи АД, Г. Оряховица.
2009След 2009 година АГРАНА България ЕАД оперира  самостоятелно като дъщерна компания на АГРАНА Цукер Гмбх – Австрия и е търговска компания, дистрибутираща професионално захар, продукти за сладкарската промишленост (фондани и други), продукти за пчели (Apifonda)  и е единствен вносител на продуктите на АГРАНА ГРУП за територията на България (Wiener Zucker). Компанията започва налагането на собствена марка захар ЗАХИРА в търговската мрежа на дребно.
2012Компанията постепенно започва да заема своето място на пазара, увеличавайки представянето си в търговията на дребно и индустриалния захарен сегмент. 
2013АГРАНА България ЕАД заема доминираща позиция на пазара като лидер в продажбите на захар в търговията на дребно и предпочитан партньор в захарната индустрия. Захарта ЗАХИРА става най-известната марка на пазара и символ на високо качество. Като надежден партньор АГРАНА България ЕАД бе избрана като единствен доставчик на захар до центровете на БЧК по Eвропейска благотворителна програма.